සියලූම පෝස්ටු මෙතැනට ඔබා ඇත

දැනට ජිල්මාට්ස් බ්ලොග් අඩවියේ පලව ඇති ජිලාගේ ජිල්මාට්ස් පෝස්ටු සියල්ල පාඨක පහසුව සදහා මෙතැනට බස්සවා ඇත.

01.  ලංකාවෙ ඉන්න හැකර් බයියලට බෑ .... අපේ facebook එකවුන්ට් හැක් කරන්න.. 

02. බාපු වැල හගන්න...මෙන්න කියාපු බඩ්ඩ... (කොම්පියුටර් ජිල්මාට් පාට් නම්බර් ටූ) 

03. මල්ලි අයියට වඩා කුකුළා...(කොම්පියුටර් ජිල්මාට්.. පාර්ට් නම්බර් ත්‍රී...) 

04. එතකොට නoගි කිකිළිද...? (කොම්පියුටර් ජිල්මාට් පාට් නම්බර් ෆෝ...) 

05. මුරපදයේ ආරක්ෂාව ගැන සැළකිලිමත්ද..?(කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් ෆයිව්) 

06. ඩිජිටල් ලෙඩ්ඩු කුඩු කරන්න..ජර්ම් ෆයිටර්ස් බෝකරමු... (කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් සික්ස්) 

07. තහනම් පොට්වලට හොරෙන් රිoගීම :P (කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් සෙවන්..)

08. ගන්න ෆන් උපරිමෙන්ම අරන් අතීතය අමතක කිරීම (කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් එයිට්)

09. ඉන්ටනෙට් වේගය ආරූඩ කරගැනීම (කොම්පියුටර් ජිල්මාට් පාට් නම්බර් නයින්)

10. කුණු කන්දලේ කුණු අයින් කිරීම නොහොත් ටෙම්පරලි ෆයිල්ස් මකා දැමීම (කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් වන්සීරෝ = ටෙන්)

11. ගින්දර දුටු නරියාගේ වේගය උච්චතම අවස්තාවට ... ෆයර්ෆොක්ස් ස්පීඩප් කරගත් හැටි....(කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් ලෙවන්...)

12. ජිල්මාට්ස්ට ලැබුණ චැලේන්ජ් එක...CON ෆෝල්ඩර් එක (කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් ටුවෙල්) 

13. ඇඩ්මින් පාස්වර්ඩ් එක අමතක උණොත්...ලොග් වෙලත් හමාරද...? (කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් තර්ටීන්...)

14. කඩාගත්තු දේවල් හදන ලෝකෙ..කඩන්න බැහැ කියන Start-Up-Key (syskey) කඩන ජිල්මාට්ස්.... (කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් ෆෝටීන්...) 

15. ෆෝමැට් නොකර corrupted windows files ගොඩදාගනිමු(කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් ෆිෆ්ටීන්....)

16. NTLDR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart ජිල්මාට්ස් කරයිද ෆෝමැට් :P (කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් සික්ස්ටීන්)

17. තුට්ටු දෙකේ වැඩ කරන හැකර් බයියලාට එරෙහිව අපි....(කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් සෙවන්ටීන්)

18. Google Chrome එකටත් ගේම අදින ජිල්මාට්ස් (කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් එයිටීන්)

19. විස්ටා වලත් දැන් ඉන්ටනෙට් සුපිරි වේගෙන්...(කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් නයින්ටීන්...)

20. ආතල් එකට හදපු වයිරස් එක මුලු සිස්ටම් එකම ක්‍රෑෂ් කරන වයිරස් එකක් වෙලා... ;) (කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් ටුවෙන්ටී)

21. Edit / Format බැරි Pen ; Edit /Format කරන ජිල්මාට්ස් (කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් ටුවෙන්ටි වන්)

22. ඕනම සිම් එකක් ඔට්ටුයි... High speed Internet...පටපට ගාල ඩවුන් කරගන්න...(කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් ටුවෙන්ටිවන්)

23. වයිරස් ගාඩ් එකෙන් මකන්න බැරි වයිරස් මකමු...(කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට්නම්බර් ටුවෙන්ටිටූ)

24. Welcome වෙනුවට කැමති නමක්...(කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් ටුවෙන්ටි ත්‍රී) 

25. වින්ඩෝස් හොරකොපි වලටත් බිල් ගේට්ස් මාමාගෙන් පාස් සහතිකයක්... ( කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට්නම්බර් ටුවෙන්ටි ෆෝ....)

26. පැටික්කිගෙ පින්තූර ටිකෙන් windowsXP Screen saver එකක් හදමු (කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට්නම්බර් 25) 

27. කැමති තාලයේ ෆොටෝ එකක් Windows7 තිරේ අස්සට ( කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට්නම්බර් 26)

28. IP Address වෙනස් කිරිල්ල... ;) (කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් 27) 

29. Firefox එකේ පිටු පෙරළීම (කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් 28)

30. user account එකක් හැංගිල්ල (කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් 29)  

31. කොපි කිරිල්ලයි.. කට් කිරිල්ලයි.. එකම ක්ලික් එකෙන්.. ( කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් 30) 

32. තත්පරෙන් කොම්පියුටර් එක shutdown කිරිල්ල (කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් 31) 

33. Hibernate/Sleep/Restart කිරිල්ල තත්පරෙන්... (කොම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් 32) 

34. එකම බ්‍රවුසරේ.. ඔරිජිනල්... ෆේක්.. දෙකෙන්ම චැට්... (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට්නම්බර් 33)

35. MAC Address එකටත් ගේම.. (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් 34..) 

36. Windows7 ... ඇත්තටම මම Admin ද..? (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් 35) 

37. Google එකේ ගණන් කෙරුවාව.. (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් 36)

38. සොෆ්ට්වෙයා නැතිව තහනම් අඩවි තැනිල්ල.. (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට්නම්බර් 37)

39. Limited Account එකෙන් Administrator Account හැක් කිරිල්ල (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් 38)

40. Windows 7 මුරපද කැඩිල්ල Windows 7 DVD එකෙන්ම... (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් 39) 

41. පාස්වර්ඩ් නෑ.... තහංචි නෑ... හැමෝටම කොකා පෙන්වා සොරකම් කිරීම (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට්නම්බර් 40)

42. සොෆ්ට්වෙයා කෑලි නෑ... USB pen drive එකෙන් Windows Operating System දාමු... (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට්නම්බර් 41) 

43. නිල්තිරේ නොහොත් කාලකණ්නි Blue Screen ලෙඩ වාට්ටුවට සැළකිලි. (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් 42) 

44. කාලකණ්නි Blue Screen එකට සැළකිලි - 2 කොටස (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට් නම්බර් 43) 

45. වින්ඩෝස් දාන්න System Unit එකම එපා... හාඩ් ඩිස්ක් එක විතරක් අරන්වරෙන්... (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට්නම්බර් 44) 

46. විගඩම් සොෆ්ට්වෙයා කෑලි නැති URL සාත්තරේ.... (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට්නම්බර් 45) 

47. පුංචිම පුංචි Network එකෙන් එව්වමෙව්වා ගිගා ගණන් share කිරිල්ල (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට්නම්බර් 46)

48. කම්පියුටරය ON එකේ තියාගෙනම දැනට ඇති මුරපදය නැතිව අලුත් මුරපදයක් දැමිල්ල (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට්නම්බර් 47) 

49. Processor එකට හොර උප්පැන්නයක්... (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට්නම්බර් 48) 

50. මට මගේම නොවන මෙහෙයුම්පද්ධතියක් හදාගැනිල්ල.. (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට්නම්බර් 49) 

51. මට මගේම නොවන Web Browser එකක් හදාගැනිල්ල. (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට්නම්බර් 50) 

52. Windows වල Windows කැරකැවිල්ල (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට්නම්බර් 51)

53. Network පරිගණක සොරකම් කිරීම. (කම්පියුටර් ජිල්මාට්ස් පාට්නම්බර් 52)

උඹේම ආදරණීය ජිලාගේ ජිල්මාට්ස් පොස්ටු තව තවත් ඉදිරියට... 

8 comments:

 1. mcn jila mama oya ta suba pathanawa thawa thawath idiriyatama yanna lebewai kiya mcn.ALL IS WELL

  ReplyDelete
 2. aiye pluwnnam kiyla dennako LAN ake tiyna pc ekaka admin password eka lan ake tiyna wena pc ekaka idan ain karanne kohmda kiyla

  ReplyDelete
 3. mcn mehemai seen eka user account 2k tyenawa 1kaka password eka danne nee meka hinda internet time 1ka wenas karanda bee bn.fb yandath bee....hada ganda puluwan widihak kiyahankoo jilaaaa =D

  ReplyDelete
 4. post tika super jilla congrtulation mcn....

  ReplyDelete